எங்களை தொடர்பு கொள்ள

எங்கள் சேவை மற்றும் செயல்திறனை அனுபவிப்பதற்கு, தயவு செய்து கீழே உள்ள எண்களில் ஒன்றை உடனடி சேவைக்கு அழைக்கவும்:

சீனா தொழிற்சாலை

ஆப்பிரிக்கா

ஜெசிகா

அஞ்சல்:jessica@joeechina.com

செல்: +86 156-0555-2333

Whats App: +86 156-0555-2333

ஜூலை

அஞ்சல்:july@joeechina.com

செல்: +86 155-5105-0980

Whats App: +86 155-5105-0980

ஜேசன் வு

அஞ்சல்:nasino@foxmail.com

செல்: 062-055-7910

What's App: 062-055-7910

ட்ரெவர் வில்லிஸ்

அஞ்சல்:trevor@avancer.co.za

செல்:082-829-6956

What's App: 082-829-6956

எங்களுடன் வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்களா?

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்